Çevresel Risk Değerlendirmesi (ÇRD) Modülü

 

Uygulama - Örnek Çalışma:
(Wight Adası Kıyı Bölgesindeki Değişimler, İngiltere)

Uzmanlar; hem iklim değişikliği etkileri, hem de artan kalkınma baskıları ile, tüm Dünyada yaygın olarak 'yamaç stabilitesi' sorununa dikkat çekmektedir. Hem kıyısal ve hem de karasal olarak heyelan kontrolü ve tehlike yönetimi konularında gelecekte daha aktif önlemler uygulamaya konulmadıkça, toprak kaymalarına bağlı olan maliyetlerin, katlanarak artacağı sonucunu çıkarmak mümkündür. Bu uygulamaların temelinde, mevcut ve potansiyel tehlikelerin detaylı değerlendirilmesi sonrasında geliştirilen etkin bir arazi-kullanımı planlaması yer almalıdır.

Doğal ve insan kaynaklı-risklerin planlama sistemine uyumu; bir çok ülkede yayınlanmış olan 'planlama rehberleri' ile zaten dikkate alınmaktadır. Bölgesel yetkililerden, sigorta şirketleri ve diğer ilgili gruplara kadar bu konu ile bağlantılı olan herkesin bu rehber çalışmalarda, risklerin gerçekçi ve uygun bir şekilde ele alındığından emin olması gerekir.

İngiltere'nin güney kıyılarından yaklaşık 6 km. açıkta bulunan Wight Adası; nispeten küçük bir alanda çok değişken bir kıyı manzarasına sahip olmasıyla ünlüdür. Doğudan batıya 40 km., kuzeyden güneye ise 25 km. genişlikte olan bu adada, kıyı şeridinde yoğun bir heyelan görülmektedir. Wight Adasının özellikle güney kıyısında geniş kapsamlı jeoteknik çalışmalar ve araştırmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar; 2001-2004 yılları arasında yapımı planlanan büyük inşaat mühendisliği projeleri ile halen devam etmektedir. Sözkonusu durum daha detaylı olarak aşağıdaki şekilde ifade edilebilir:

  • Ventnor Kasabası; kuzey-bati Avrupa'nın en büyük kentsel heyelan kompleksi olarak bilinen Wight Adası falezlerinde yer almaktadır. Bu bölgedeki zemin stabilite sorunları; Wight Adası Konseyindeki mühendisler, planlamacılar, yapı denetçileri, isletmeler, emlakçiler, sigortacılar, yerel halk ve is sahipleri tarafından yönetilmektedir;
  • Blackgang Chine; suların hızlı ve aktif olarak çekildiği, heyelan görülen ve kentsel gelişim alanlarının kıyıdan içerilere doğru yönlendirildiği bir bölgedir. Burada Blackgang Chine Theme Parkı gibi önemli bir turizm alanını koruyan bir izleme ve erken-uyarı sistemi bulunmaktadır. Blackgang'ta 1994 yılında istisnai aşırı yağışlar sonrasında, ani ve tekrarlanan heyelan hareketleri meydana gelmiştir.
  • Wight Adasının güney-batı yakasının açık-deniz ve deniz çekilmesi olan kesimlerinde, gerekli kıyı yolları ve yaya kaldırımları yeniden düzenlenmiştir.

Bu örnekler; risklerin ve tehlikelerin değerlendirilmesinde farklı seçenek ve uygulamaların gündeme geleceğini göstermektedir.

 

 

Geri İleri