Cevap (ALIŞTIRMA-1)

Bu yaklaşımın avantajları, aşağıda tanımlanan ve izin verilen özelliklerle anlatılmaktadır: