Cevap (ALIŞTIRMA-3)

Olumsuz hava gibi belirli şartlar altında, belirli bir büyüklük ve ağırlıktaki ahşap güverte ayrılarak sahildeki iskeleden düşmüştür. Bir etki olarak; plajdaki bir kişi veya o bölgede suyun içinde bulunan biri, bu güverte parçasının darbesiyle incinebilir veya ölebilir.

Risk tahmini , iskelenin tamir edilmiş olacağı varsayımına dayanarak, böyle bir olayın gerçekleşme olasılığını düşük bulmaktadır. Öyle ki; kötü bir havada insanların sahilde yürümesi veya iskelenin tam altında yüzmesi aslında beklenmemektedir. Bu halde, bir kişinin kopan bir iskele parçası tarafından yaralanmasında etkinin büyük olduğu ancak, buradaki toplam riskin küçük olduğu tahmin edilmektedir.

Risk değerlendirmesi bu riski, plajı kullanan insanların karşı karşıya kaldığı diğer riskler gibi dikkate almaktadır. Risk incelemesi dahilinde bu risk, muhtemelen ihmal edilebilirdi. Bununla birlikte eğer; bu riskin önemli olduğu kabul edilirse (iskelenin oldukça az tamir görmüş olması halinde), risk yönetimi gerekli önlemleri ve bunların maliyetini dikkate alabilirdi.