Çevresel Risk Değerlendirmesi (ÇRD) Modülü
Kavramlar - Genel Kavramlar

Gerrard (2000) tarafından açıklandığı üzere; risklerin ve tehlikelerin sistematik olarak değerlendirilmesinde pek çok yol vardır. Bu işlem, kıyı alan yönetimi kapsamında ya 'tek başına' bir alıştırma olarak, ya da kıyı yönetim planının bir bölümü olarak yapılabilir.

Temel olarak her bir risk yönetim stratejisi; tüm stratejik planlama alıştırmalarında olduğu üzere, 4 standart aşamayı kapsamaktadır. Bu aşamalar; kapsam belirleme, araştırma, analiz, uygulama / hafifletme ve izlemedir. Diğer bir deyişle; standart risk yönetim stratejisinin özellikleri aşağıdaki şekilde ifade edilebilir:

  • neyin yanlış gidebileceğini belirle ve en ciddi tehlikelere öncelik ver
  • her bir tehlikenin gerçekleşebilme durumunu gözden geçir, gerçekleşmesi hali için her birinin ne kadar tolare edilebileceğini belirle, her birinin nasıl önlenebilir, azaltılabilir veya kontrol edilebilir olduğunu tespit et
  • en uygun politik seçeneği uygula
  • seçilen risk azaltıcı seçeneğin etkinliğini değerlendir

 

 

 

 

 

Geri İleri