Çevresel Risk Degerlendirmesi (ÇRD) ModülüUygulama - Gerçekleştirme

Esas olarak, risk ve tehlike yönetimi süreci; ya temelde bilimsel bir yaklaşımla ele alınan 'teknik-lineer' bir alıştırma olarak, ya da risk algılamalı (risk perception) düzenli bir 'geri-bildirim'e (feedback) yer veren bir risk yönetim döngüsü olarak, gerçekleştirilebilir.

Kay ve Alder (1999), İngiltere limanlarına tehlikeli madde naklini konu alan bir 'risk önleme' örneğini kullanarak, lineer yaklaşımı açıklamıştır. Ancak, toplum için tolare edilebilir risk seviyelerinin tespit edilmesi; limanlar örneğindeki gibi sadece bir organizasyon veya bir sektör için yapılacak tespitlere oranla çok daha zordur. Öyle ki, toplumsal tespit için bilimsel ve teknik değerlendirmelerin yanısıra, ekonomik ve etik değerlendirmeler de gerekli olmaktadır. Bu değerlendirmeler, farklı gruplar ve ilgi alanları arasında bir iletişim varlığını gerektirmektedir. Bu nedenle 'risk yönetim döngüsü'; esas olarak 'risk algılaması' ve 'risk iletişimi'ni birleştirir. Bu yaklaşımın uygulanması için, zamanlanmış bir halk katılımı ve geri-bildirim sürekliliği gerekmektedir. Bu halde örnek olarak; fırtına yoluyla deniz yükselmesinin bir kıyı topluluğu üzerindeki etkileri incelenirken, bu olaydan dolaylı veya doğrudan etkilenecek kişilerin görüşleri de araştırılmalı ve yansıtılmalıdır. Ayrıca, yerel kıyılarda karasal formların direnci ve kapasitesine yönelik olan her bir değerlendirme de dikkate alınmalıdır.

Tehlikeler ve riskler 'tahammül edilemez' olarak nitelendirildiğinde; etkileri azaltıcı hareketler gözden geçirilmelidir. Bu şekildeki riskler; önlenebilir, azaltılabilir ve / veya kabul edilebilir (olası sonuçlara rağmen tolare edilebilir). Örnek olarak, kıyı erozyon tehlike yönetimi; İngiltere ve Galler kıyı şeridi için gerçekleştirilen 'kıyı şeridi yönetim planlaması' çalışmaları ile birlikte ele alınmıştır.

 

 

 

Geri İleri