Çevresel Risk Değerlendirmesi (ÇRD) ModülüGiriş - Çevresel Risk Değerlendirmesine Giriş

Sürdürülebilir kalkınma, doğru risk değerlendirmesi ve makul bir karar verme sürecini gerektirmektedir. Risklerin azaltılması yoluyla ortaya çıkan kazançlara karşılık, risk azaltmanın maliyeti için bir değerlendirme yapılması gerekli olmaktadır. Kıyı Alanları Yönetimi kapsamında bunu gerçekleştirmenin en iyi yolu ise; çevresel risklerin analizi ile yönetilmesi yaklaşımlarını kabul eden eşgüdümlü bir çalışma yapmaktır. Bu çalışma dahilinde; planlama, uygun sigortacılık ve hassas toplumlar için risklerin en aza indirilmesi yer almaktadır. Bu çalışmanın aşamaları aşağıda verilmiştir:

  • Kıyısal bölgelerdeki çevresel risklerin doğasını ve büyüklüğünü tanımlamak ve anlamak;
  • gelişmeyi en uygun bölgelere doğru yönlendirmek;
  • mevcut ve gelecekteki gelişmelerin kabul edilmeyen risklere maruz bırakılmamasını sağlamak; ve
  • Gelişmenin, toplumun diğer kısmı için risk artırıcı olmamasını sağlamak.

Risk değerlendirmesi ve yönetimi üzerine yapılan çalışmaların çoğu; çevre veya çevrenin özel bir elemanı üzerindeki etkilerden daha ziyade, insan sağlığına olan tesirler üzerine odaklanmıştır. Ancak kıyısal bir alanda, risklerin anlaşılması ve azaltılması için sürdürülen çabalar, devamlılık gösteren işlemlerin yönetimi ve bireysel projelerin ve gelişmelerin gerçekleştirilmesi yoluyla birleşmektedir. Bu modülde, çevresel risk değerlendirmesinin; Kıyı Alanları Yönetimine uygun bir teknikle nasıl kullanılabileceğinin gösterilmesi amaçlanmıştır.

Risk ve tehlike yönetimi; Kıyı Alanları Yönetimi işleminin, işletim ve himayesinin bir bölümü olarak kullanılmak üzere geliştirilmiş genel bir tekniktir. Bu teknik; belirtilen bir tehlike ile beraber oluşabilecek risklerin olasılık derecesini belirlemekte ve etkilerini değerlendirmektedir. Kıyı üzerindeki tehlikeler; doğal veya insan-kaynaklı olabilir. Bu nedenle, şiddetli bir fırtına veya çevresel açıdan hassas bir kıyı alanındaki gelişme önerisi; benzer şekilde 'potansiyel tehlikeler' olarak düşünülebilir. Bu teknik; kıyı alanlarındaki yapılara en uygun yer ve tasarım belirlenmesinde yardımcı olmaktadır.

 

 

 

Geri İleri