Çevresel Risk Değerlendirmesi (ÇRD) Modülü
Giriş - Öğrenim Esasları

Bu modülden elde edilebilecek sonuçlar şunlar olabilir:

  • Risk ve tehlike kavramlarının değerlendirilmesi
  • Risk ve tehlike yönetimi işleminin gözden geçirilmesi
  • Kıyısal risklerin değerlendirilebilmesi için bir anlayış tarzının geliştirilmesi
  • Teorik yaklaşımla bir çevresel risk değerlendirmesi (ÇRD) sürecinin üstlenilmesi

 

 

Geri İleri