Niteliksel Veri; verilen bir konum için özellikleri tanımlayan bir veri türüdür. Özellikler kantitatif (niceliksel) veya kalitatif (niteliksel) olabilir ancak, bir veri girişi için tanımlama içermelidir. Niteliksel veri setleri çoğunlukla 'Tematik Katmanlar' olarak verilir. Örnek olarak; bir katman içinde su kalitesi, taşkın riski veya planlama bölgeleri gösterilebilir.