Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Modülü

 


Uygulama - Değerlendirme

Bu alıştırmada, tüm CBS karar döngüsü boyunca, en yüksek veri kalitesini sağlamada karşılaşılan zorlukların gösterilmesi amaçlanmıştır. Veri kalitesi için uzlaşılmış bulunan birkaç asama vardır:

Orjinal veri toplanması . Kullanıcı grupların elemanlarından temin edilen veriler, güvenilir bilgiler olmayabilir. Her kullanıcı, çatışmayı farklı olarak algılayabilir ve buna dayalı olarak da uygun olmayan veriler sağlayabilir. Bu, çok önemli bir konudur. Çünkü; veriler toplandıktan sonra, veri kalitesinin geliştirilmesi gerçekte olanaksızdır.

CBS'ne veri girilmesi . CBS'ne veri girilmesi için birkaç değişik yöntem bulunmaktadır. Her bir yöntemin kendine özgü avantaj ve dezavantajları vardır. Veri kalitesinden asgari düzeyde taviz verilecek şekilde en uygun yöntem seçilmelidir.

Veri analizi . CBS dahilinde verilerin herhangi bir yolla değiştirilmesi, verilerin kalitesini olumsuz yönde etkileyecektir. Bu duruma neden olabilecek riskli haller içinde; harita projeksiyonlarının (gelecek öngörülerinin) değiştirilmesi, veri ölçeğinin değiştirilmesi ve veri katmanlarının üst-üste yerleştirilmesi sayılabilir.

Verilerin sunulması . Veri çıktılarının alınış tarzı, sonuçların fark edilme derecesini etkileyebilmektedir. Örnek olarak; eğer çatışma olan alanlar kırmızı ile işaretlenirse, bu alanların kahverengi veya yeşil ile işaretlenmesi durumuna göre farklı değerlendirilebilir. CBS verilerinin sunum şeklinin, verilecek kararların sonuçlarını etkileyebileceğinin bilinmesi önemlidir.

Bu alıştırma, kıyı yönetiminde CBS kullanımı açısından tipik bir uygulamadır. Veri kalitesi belirsizdir ve özel yönetim kararları alabilmek için CBS çıktıları gereklidir. CBS'nin rolü, daha iyi karar verilmesine yardımcı olmaktır. Bu nedenle, verilerin ve veri kalitesinin özenle yönetilmesi çok önemli olmaktadır. CBS karar döngüsü dahilinde, döngünün tüm bileşenleri arasında açık bağlantılar yer almaktadır. Eğer veri toplanması veya CBS kullanımı ideal olarak gerçekleştirilmez ise; muhtemelen nihai karar da, benzer şekilde en iyi karar olmayabilecektir. Bu halde, pek çok kıyı yönetim programında CBS uygulamasının ne derece önemli olduğu görülmektedir.

Eğer alıştırma içinde 3. soruya kadar ilerlemişseniz, sizin için önemli olan bir problemi çözmek amacıyla bir CBS kullanımını tasarlamak için, açık bir CBS planı hazırlamış olacaksınız. Komple (eksiksiz) bir CBS uygulaması için, mevcut verilerin araştırılması ve genel kaynakların değerlendirilmesi hususlarında bu planı kullanabilirsiniz. Bildiğiniz bir bölge için böyle bir çalışmayı tamamladığınızda, bir CBS projesinin yürütülmesi için önceden düşünme ve hazırlanmanın ne derecede önemli olduğunu görmüş olursunuz.

 

Geri İleri