Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Modülü


 

Uygulama - Alıştırma

Baltık Denizi üzerinde küçük bir haliç için, bir kıyı yönetim planı geliştirmekle görevlendirildiniz. Bu haliçte doğa koruması için önemli alanlar bulunduğu gibi, küçük bir liman da vardır. Bu liman, ticari taşımacılık için kullanılmaktadır. Bu haliç, ayni zamanda rekreasyonel olarak yelkenli kayık ve yüzme sporu için de kullanılmaktadır. Yönetim kararlarını yönlendirmek için CBS kullanılmasına karar verdiniz. Yönetim planının temel amacı; kullanıcılar ve doğal çevre arasındaki çatışmayı azaltmak ve halicin gelecekteki sürdürülebilir kullanımı için bir temel oluşturmaktır.

 

 

 

Aşağıdaki sorularla çalışarak, CBS'nin burada nasıl kullanılabileceği üzerinde düşününüz.

1. SORU

Yönetim planını geliştirmeye yardımcı olmak için, hangi bilgilere ihtiyacınız olabilir?

 

2. SORU

Kullanım-kullanım arası ve kullanım-çevre arası çatışmaların olabileceği alanları nasıl tanımlayabileceğiniz üzerinde düşününüz. Bu verileri nasıl elde edebilirsiniz?

 

3. SORU

Bu modül dahilinde daha önce sunulan yapıyı kullanarak; CBS'nin, çatışma alanlarını tanımlamak için nasıl kullanılacağı hakkında basit bir proje planı hazırlayınız.

 

Şu anda küçük bir halicin yönetimine yardımcı olacak bir CBS kullanımına ait basit bir proje planı hazırladınız. Uygulamada, bu planın daha detaylı olması ve daha dikkatli olarak çalışılması gerekir. Özellikle CBS kullanımına ait zorluklarsa; sistem uygulama maliyeti, veri temini ve maliyeti, tüm eğitim ihtiyaçları, ek personel ve CBS kullanımından dolayı çalışan birimlerdeki değişim ihtiyaçları ile bağlantılı olarak ele alınmalıdır.  

Geri İleri