Bütünleşik Kıyı Yönetimi (BKY) dahilinde kullanılan CBS için özel uygulamalar, aşağıdaki hususları kapsamaktadır :

Bowers (1992) tarafından gösterilen bir realite ile daha genel olarak, CBS veri yönetim süreci ve CBS çıktıları yeterince anlaşılmadığı takdirde, CBS destekli kararlar uygun olmayan sonuçlar üretecektir.