CBS'nin çok sayıda tanımı vardır, ancak hiçbir tanım üzerinde evrensel olarak uzlaşılmamıştır. Bunlardan ikisi, örnek olarak aşağıda verilmektedir:

Alternatif olarak, CBS'nin spesifik fonksiyonlarına bağlı olarak tanımlanması da mümkündür. Örnek olarak; Bir CBS'nin yetenekleri şunlardır (Davis, 1996):