Gerekli veriler alansal dağılımlıdır, bu yüzden mevcut haritalar iyi bir başlangıç noktasıdır. Ayrıca uygun diğer kaynaklar şunlar olabilir:

Bu veri setlerinin hepsi için önemli olan nokta; verilerin alansal elemanlarının duyarlılıklarının çalışma için yeterli olacak kadar doğru olmasıdır. Ayrıca, verilerin geçerli oldukları dönemler için zaman bildirilmesi de önemli olmaktadır. (Örnek olarak; yüzme genellikle sadece yaz sezonu için geçerli bir faaliyettir). Mevcut haritaların kullanımına dair telif hakları konusunda bazı sınırlamalar olabileceğinden, kullanım öncesinde haritalar açısından böyle durumlar kontrol edilmelidir.