Doğru cevap

 

Avantajlar

Dezavantajlar

Raster

Basit veri yapısı
Uzaktan algılanmış veriler 'raster' formatındadır

Karmaşık bindirme (overlay) fonksiyonları
Yoğun bellek
Şekillerin bozulması
Hassas olmayan coğrafik referanslar

Vektör

Basit bindirme (overlay) fonksiyonları
Şekillerin iyi korunması
Hassas coğrafik referanslama

Karmaşık veri tabanı yapıları

Özet olarak, raster formatındaki CBS, uzaktan algılanan ham (islenmemiş) verileri, vektör formatındaki CBS'ne göre daha kolay ve kullanışlı olarak kabul eder. Ancak vektör formatındaki CBS, daha kolay kullanılabilir özellikte olmasına karsın; ham verilerle çalışma olanağı azdır. Vektör formatındaki CBS çıktıları, daha çok bir harita yapısına benzemektedir. CBS'nin kullanımı anında bir formata karar verileceği zaman; CBS'nin ne şekilde kullanılacağının öncelikle belirlenmesi önemli olmaktadır. Seçilen format, projenin amacına ters düşmek yerine; projeyi pekiştirecek özellikte olmalıdır.