Daha önce sunulan yapı kullanıldığında:

Amaç : kıyısal çatışma olan alanların tanımlanması

Veri ihtiyaçları : Doğa koruma bölgelerinin, nakliye ile rekreasyonel geçişlerin ve yüzme alanlarının konumları.

Model : Her bir konum verileri seti, bağımsız bir veri katmanı olarak saklanmalıdır. Bunlar daha sonra üst üste bindirilerek (overlap) çakışma olan alanlar belirlenebilir. Kullanımların bindirildiği bu alanlarla, kullanım çatışmasının olduğu alanlar ayni olmayabilir. Bu bilginin yararlı olabilmesi için yorumlanması gerekmektedir.

Verilerin birleştirilmesi : 2. Cevap'ta belirtilen teknikleri kullanarak verileri derleyiniz.

Verilerin girilmesi : Uygun yöntemleri kullanarak CBS'ne veri girişi yapınız. Yöntemler, verinin kaynaklarına göre değişiklik gösterecektir. Ancak, tarama ve manuel sayısallaştırma teknikleri muhtemelen kullanılacaktır.

CBS'nin sorgulanması : CBS yazılımının uygun özelliklerini kullanarak, veri katmanlarını üst üste seriniz (overlay). Böylece çakışma (overlap) olan alanları gösteren görüntüler elde edilebilir (Çakışma olan bölgeler, kullanım çatışmasını gösterebilir).

Karar-verme : kullanım çatışması olan konumlar, çatışmanın nasıl çözüleceği hakkındaki kararı vermek için size yardımcı olacaktır.