Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Modülü

 


Kavramlar - Arka plan

Son 30 yılda hızla gelişen CBS, kıyı yöneticileri için en önemli araçlardan biri olmuştur. Farklı disiplinlerdeki anahtar yenilikler yoluyla CBS; bilgisayar bilimleri, veri tabanı sistemleri, görüntü işlenmesi ve uzaktan algılama gibi alanlarda gelişmiştir.

CBS, başlangıçta özel problemlere çözüm bulmak için geliştirilmiştir. Örnek olarak, Kanada'daki CBS; büyük ölçekte arazi kullanım planlaması için geliştirilmiştir. Bu sistemler; bir tek amaç için pahalı, güçlükle kullanılan ve sınırlı veri aktarımı yapabilen özellikteydi. 1980 ve 1990'li yıllarda, CBS pazarının genişlemesi yoluyla ticari firmalar daha geniş kapsamlı sistemler geliştirmişlerdir. Bu yeni tip CBS'nin maliyeti düşük, kullanımı kolay ve çeşitli kaynaklardan veri birleştirebilme özellikleri vardır (örnek olarak aşağıdaki Internet adreslerine bakınız; www.mapinfo.com , www.esri.com , www.idrisi.clarku.edu ). CBS'nin bir tarihçesi özet olarak 'GIS Timeline'
(http://www.casa.ucl.ac.uk/gistimeline/) adresinden edinilebilir.

CBS'nin gelişmesine paralel olarak, uzaktan algılama teknolojisi de gelişmiştir. Bu teknoloji, hava fotoğraflarını ve uydu görüntülerini kapsamaktadır. Günümüzde uzaktan algılama ile elde edilen veriler nispeten daha ucuzdur ve Internet yoluyla kolayca temin edilebilmektedir. Bu çeşit veriler, coğrafi bilgi sisteminde önemli bir yer tutmaktadır (örnek bilgi edinme için, www.coastbase.org , www.terraserver.com adreslerine bakınız).

BKY için CBS kullanma zorunluluğu

Bartlett & Wright (1999) 'in belirttiği gibi, kıyı ve deniz için CBS uygulamaları; " oldukça dinamik, çok boyutlu ve sınırları belli olmayan bir çevreye yönelik zorluklarla karşılaşmaktadır " (sh. 309). Bu zorluklara rağmen, kıyı alanlarında CBS kullanımı birkaç nedenden dolayı artış göstermektedir:

  • karar vermek için veriye gerek duyulması
  • deniz alanlarında araştırma maliyetinin yüksek olması
  • CBS'nin ticari olması (özellikle hidrografi ve oşinografi konularında).

BKAY'nde CBS kullanımının yaygınlaşmasında belki de daha önemli olabilen bir neden de; kıyı/deniz yönetimindeki işbirliğinin artması yoluyla, iyi kalitedeki bilgi ihtiyacını karşılamaktaki kaçınılmazlığın ispatlanmış olmasıdır. Bu durum, Yunanistan'ın İyon Denizindeki Epirus bölgesi örneğinde anlatılmaktadır. Aşağıdaki bağlantı ile örneğin tümü nü görebilirsiniz.

Halihazırda, BKY için CBS kullanımındaki en büyük sınırlamalar:

  • veri kalitesi
  • verilerin nasıl güncelleştirildiği

olup, hesaplama gücü ise bir sınırlama oluşturmamaktadır.

 

 


Cap Tuzla Romen falezleri

 

 

 

 

 

 

Geri İleri