Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Modülü

 


Kavramlar - Genel Kavramlar

CBS Karar Döngüsü

CBS'nin karar verme döngüsü içinde sadece bir bileşen olduğunun anlaşılması önemlidir. Karar verme döngüsünün 3 bileşeni bulunmaktadır:

1. Gerçeklik

Bu durum, geliştirilmiş bir yönetime ihtiyaç göstermektedir. Sözkonusu bölge; bir haliç, plaj veya başka bir kıyı birimi olabilir. Gerçekliğin basit bir uygulaması, veri toplama yoluyla kurulabilir. Veriler, alansal ve niteliksel bileşenlere sahip olmalıdır. Bu unsurlar bir araya getirildiğinde CBS kullanıcısına; 'ne'yin 'nerede' olduğunun saptanmasına imkan verir. Burada önemli olan; derlenen verinin doğruluğu ile gerçeği yansıtması olmaktadır. Hem Veri kaynakları 'na dayalı olarak karar vermek, hem de derlenen verilerin yüksek kaliteli olduğuna güvenmek çok önemlidir.

 

2. CBS

Veriler derlendikten sonra, CBS'ne veri girişi yapılır. Bu yüzden CBS, içerdiği farklı veri katmanları ile beraberce gerçek durumun bir modelini temsil eder. Farklı bilgi katları, coğrafik dokuları ve bağlantıları tanımlamak için üst üste yerleştirilebilir veya birleştirilebilir. Üstelik, veriler bir veri-tabanı ile yedeklendiğinden; istatistiksel ve nümerik analizler için kullanılabilir.

Veri girişi için çeşitli yöntemler olup, her bir yöntemde veri kalitesi ve veri formatı etkilenebilir. CBS veri-tabanında, veriler raster veya vektör formatında saklanabilir. Verinin formatı da ayrıca verinin kalitesini de etkileyebilir.

 

 

 

Raster ve vektör formatlarının karşılaştırılması

KULLANICI İÇİN SUNUM

Aşağıdaki tabloyu raster ve vektör formatlarının bazı avantaj ve dezavantajlarını yazarak doldurunuz.

 

Avantajlar

Dezavantajlar

Raster

Vektör

 

3. Karar

CBS'nden çıkan sonuçlar, daha sonra bir yönetim kararını desteklemek için kullanılabilir. CBS çıktılarının yönetim kararlarını nasıl bir mekanizma dahilinde etkileyebileceği, mevcut kurumsal yapıya göre değişir. Ancak, CBS'nin karar vermeye yardımcı olmak için, verileri sadece uygun bir biçimde sunduğunun bilinmesi önemlidir. CBS'nin, kendi kendine bir karar vermesi mümkün DEĞİLDİR.

Verilen karar yoluyla, karar döngüsü de kapanır, çünkü bu karar gerçek durumu etkiler. Ancak daha sonra da, izlemenin değişmesi ve yönetim uygulamasının netleşmesine göre CBS'nin rolü devam eder.

 

CBS'nin kullanım potansiyelini daha detaylı olarak incelemek için, CBS'ne ait olan aşağıdaki Internet site bağlantısını izleyiniz. Bu site, İngiltere üzerine odaklanmış olup, kullanıcının farklı kıyısal veri katmanları islemesine olanak sağlamaktadır. Harita üzerinde her bir CBS'de olduğu üzere; katmanların çıkarılması veya eklenmesi, yakınlaştırma veya uzaklaştırma işlemleri yapılabilmektedir. Bu örnekte coğrafik dokuların, mevcut verilerin temini yoluyla nasıl tanımlanabileceği açık bir şekilde gösterilmektedir.

www.ukcoastmap.com

 

Geri İleri