Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Modülü

 


 

Giriş - Öğrenim Esasları

Bu modül tümüyle gözden geçirildiğinde, okuyucu aşağıdaki bilgileri edinebilir;

  • bir CBS'nin işlevsel temelinin tanımlanması
  • CBS'nin olası kullanımlarının BKY'deki faydaları
  • BKY'de CBS kullanımlarının yararları ve olası zorluklarının anlaşılması
  • CBS'nin kullanımında yer alan verilerin kalitesi konusunda önemli bilgiler
  • etkin bir CBS uygulaması için strateji geliştirilmesi

Başka bir deyişle, bu modül sonunda CBS'nin ne olduğunu, size nasıl yardımcı olabileceğini, olası sorunların önlenmesini ve kendinize ait CBS'nizi kurmak için gerekli yolları, yeterli bir düzeyde bilir duruma gelebilirsiniz. Ancak tüm CBS uygulamaları; tasarım, işletim ve konfigürasyon (donatım) olarak değişiklik gösterebilir. Bu modül, daha ileri bir CBS eğitiminin hedeflenmesinden önce, BKY için CBS kullanımının olanakları hakkında genel bilgilendirmeyi sağlamak amacındadır.

 

Geri İleri