Bir CBS proje (log) kaydinda bulunacak detaylar için döküm listesi (Heywood, v.d.., 1998'den alinmistir):

  1. CBS proje basligi
  2. Projenin amaci ve kapsami
  3. Ilgili cografik alan
  1. CBS kullanicilari
  1. Gerekli veri katmanlarinin listesi
  2. Analiz gereçleri
  1. CBS yaziliminin seçilmesi
  1. Donanim seçimi
  1. Kaynaklar ve maliyetler