Veri kaynakları:

CBS için veri girdileri birçok kaynaktan temin edilebilir ancak, verilerin coğrafik-referanslı olması gerekmektedir. Veri kaynağı olarak:

Çok çeşitli kaynaklardan veri kabul edebildiği için CBS; bazen bir 'veri hunisi' olarak adlandırılır.