Kısaltmalar;

ICAM - UNEP tarafından, Bütünleşik Kıyı ve Deniz Alanları Yönetimi anlamında kullanılmaktadır. ICAM'nın bir parçası olarak, UNEP tarafından tanımlanan yönetim senaryoları, BKAY'inden etkilenmiştir. Benzer kavramlar olarak;

CZM - Kıyı Alanları Yönetimi (KAY) (A.B.D. yasaları),

ICM - Bütünleşik Kıyı ve Okyanus Yönetimi (standart bir çalışma Cicin98),

ICM- Bütünleşik Kıyı Yönetimi (NOAA) ve

ITCZM - Bütünleşik Tropikal Kıyı Alan Yönetimi (WEB: bir Tayland girişimi ).