Sürdürülebilir kalkınma; cevap b ile tanımlanır. Daha açık olarak; çevre ve kalkınma için Dünya Komisyonu Toplantısı'nda, sürdürülebilir kalkınma şu şekilde tanımlanmıştır: "bugünkü neslin ihtiyaçlarını karşılarken, gelecekteki nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için imkanların tehlikeye atılmamasıdır." Sürdürülebilir kalkınma; tanım olarak "ekonomik büyüme" anlamına gelmemektedir. Sınırlı bir zaman için ekonomik büyüme; 'sürdürülebilir kalkınma'nın gerekli bir bölümü olabilir ancak, sonsuz bir büyüme ise doğal kaynakları tüketecektir.