Orta değişim tahmini hesabına göre, doğru cevap: c) şimdi 0,7 milyar, 2050 yılında 0,7 milyar.

PRB şu şekilde yazmıştır: Pek çok Avrupa ülkesi nüfus yapısında, Dünya'nın başka bölgelerinde görülmeyen bir olgu olarak; ölüm oranı, doğum oranından çok fazladır. Rusya ve Ukrayna, doğum ile ölüm oranları arasında en büyük farka sahiptir. Ukrayna'nın nüfusu her yıl yaklaşık olarak 340.000 kişi azalmaktadır. Bunun nedeni; doğumlara göre çok fazla ölüm olmasıdır. Rusya'nın da nüfusu her yıl yaklaşık olarak 950.000 kişi azalmaktadır. Uluslararası göçlerin olmadığı zamanlarda, bu ülkelerin nüfusları sayısal olarak azalacaktır. Çok düşük doğum oranlarının yanısıra, Avrupa'da ölümlerin fazla olmasının önemli bir nedeni, ülke nüfuslarında ölüm oranı yüksek olan yaşlı insan sayısının nüfus içinde rölatif olarak yüksek olmasıdır. Avrupa nüfusunun %15'i 65 yaş üstündeki kişilerden oluşurken, tüm Dünya için bu oran; %7 olmaktadır.

Bu nedenle, Avrupa'daki demografik gelişmeler kıyı alanları üzerindeki baskıları artırmamaktadır. Ancak, Dünya ölçeğinde bu durumun tam tersi söz konusudur.


Kaynak: Birleşmiş Milletler Sekreterliğinin Ekonomi ve Sosyal İşler Bölümü Nüfus Şubesi.