Dünya'daki (gelişmiş, gelişmekte ve gelişmemiş) tüm ülkeler 'de BKAY uygulaması zorunluluğunun olduğunu düşünüyoruz. Uluslararası anlaşmalara göre, kalkınma yardımlarında artık BKAY'ne benzer kavramların olması gerektiğinden; yardım alan ülkelerde BKAY sistemlerinin bir zorunluluk olması gerektiği düşünülebilir. Ancak BKAY, bir yönetim kavramı olup, gelişmiş (endüstrileşmiş) ülkelerde de uygulanması zorunludur. Bu ülkelerde mevcut en yeni teknolojiler, nedeniyle, doğal kaynaklar azami kapasite ile kullanılmaktadır. Ancak bu olgu, kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanıldığı anlamına gelmemektedir. Bu yüzden Avrupa Komisyonu, 1996 yılında tüm üye ülkelerde bu kavramın uygulanmasını teşvik etmek için, bir BKAY politikası başlatmıştır.