Tanım olarak 'yenilenemeyen kaynaklar'; sadece sınırlı bir süre için kullanılabilen kaynaklardır. Böylece gelecekteki bir nesil, bu kaynağı tüketilmiş olarak önünde bulacaktır. Burada meşru olan soru; 'bu kaynakları sürdürülebilir olarak kullanabilir miyiz?' şeklindedir. Dünya Bankasından bir ekonomist, kaynakların sürdürülebilir olarak en yüksek kullanım hızını belirlemek için kurallar önermiştir (Beyond the Limits'den alınmıştır.)

yenilenemez kaynaklar için, sürdürülebilir kullanma hızı, herhangi bir şekilde onun yerini alabilecek yenilenebilir bir kaynağın sürdürülebilir olarak kullanma hızını aşamaz. Örnek olarak bir petrol yatağı; kazançların bir kısmı ile sistematik olarak güneş kolektörleri veya ağaçlandırmaya yatırım yapılması ile, sürdürülebilir şekilde kullanılmış olur. Öyle ki; petrol bittiğinde; eşdeğer ve yenilenebilir bir enerji kaynağı halen mevcut olabilecektir.

yenilenebilir kaynaklarda (tanım); 'sürdürülebilir kullanım hızı, hiçbir şekilde varolma hızını aşamaz.'