Bütünleşik Kıyı Alan Yönetiminin İlkeleri

 

 

Kazançlar

Önceki bölümde tartışılan problemler, BKAY ile azaltılacak veya önlenebilecektir. Elde edilecek kazançları iki grupta toplayabiliriz:

etik kazançlar,

ekonomik kazançlar.

 

Etik kazançlar

BKAY, doğanın ve kaynaklarının gelecek nesiller için korunmasına (sürdürülebilir kalkınma) yardım eder. Sosyal eşitliğin korunmasına ve geliştirilmesine, geleneksel kullanımların ve hakların korunmasına ve kıyısal kaynaklara eşit erişime yardımcı olur. Kısacası BKAY; Rio Deklarasyonu’nda belirtilen ilkelere uyulması konusunda yardımcı bir araçtır.
Soru

"Sürdürülebilir Kalkınma" nedir?  
 
a) Sonsuz ekonomik büyümeyi en fazla sağlayacak kalkınma
b) Şimdiki ve gelecekteki nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma.  

Ekonomik kazançlar

Etik değerlendirmelerin yanısıra, BKAY uygulamalarının ekonomik avantajları da gösterilebilir:
  • Tepkilere dayalı önlemlere (response measure) oranla, pro-aktif planlama yoluyla maddi kazanımlar sağlayabilirsiniz ve
  • Sektörel planlamadaki tüm masraflar düşünüldüğünde, bütünleşik planlamaya göre sektörel planlama maliyeti daha yüksektir.
Ekonomik kazançlar kapsamında, iskonto oranı nın kullanımı da belirtilmelidir. Uzun vadeli planlama kapsamında iskonto oranının kullanılması ile maddi olmayan değerler (örnek: tür sayısı, bir plajın büyüklüğü) parasal değerlere dönüştürülmelidir (Örnek: 1000 adet tür, 1 milyon Euro’ya bedeldir, 1 m2 plaj alanı, 1000 Euro’ya bedeldir.) ve bir iskonto oranı belirlenmelidir. Böyle bir değer biçme işlemi olanaksız olmasa da, objektif bir şekilde yapılması halinde oldukça güçtür. Ayrıca IPCC93 ’te tartışıldığı gibi, tarımsal olarak sürdürülebilir kalkınma ile yüksek iskonto oranlarının kullanımı uyum göstermemektedir.

Ekonomik kazançlar üzerine açıklamalar

Pro-aktif ve sektörler arası yatırımlar ile sağlanacak maddi kazançlar, mevcut durum (business as usual) ile aşağıda verilen iki grafikte gösterilebilir.

pro-aktif yatırımlar:

Sektörler-arası yatırımlar:

Geri İleri