Biyolojik süreçler
(Ing: Biological processes); Belirgin sığ su ekosistemlerinin oluşumu, deniz tarafındaki sınırı tanımlayabilir. Kara tarafında ise, tuz spreyi koşulları altında yaşayabilen vejetasyon, bu sınırı oluşturabilir.