Pro-aktif Yatırımlardaki Kazançlar:

Belirli bir alan, ülke veya bölgedeki toplam brüt üretimi temsil eden üstteki (GP) çizgisi ; nüfus artışı, teknik gelişme ve ekonomik kalkınma sonucunda artar. Ancak, deniz seviyesinin yükselmesi, kirlilik ve kalabalığın artması ile kaynakların aşırı tüketimi vb. olaylar (D çizgisi) zararı da artırır. Eğer hiçbir KAY önlemleri alınmazsa, zarardaki artış toplam brüt üretimdeki artıştan fazla olacaktır. Bu durumda net üretim (NP çizgisi) azalacak ve sonuçta çökecektir. KAY'ndeki pro-aktif yatırımlar (I çizgisi) ile zararın azaltılması (Delta D) başarılabilir. Önlemlerin etki yaratabilmesi için uzun süreler gerektiğinden; zarardaki gerçek azalmanın gözlenmesi biraz zaman alacaktır. Bu zaman aralığı; Delta T ile gösterilmektedir. Bu süre içinde, yatırımlardan hiçbir kazanç elde edilemez. Ancak daha sonra, zarardaki azalma; net üretimdeki artışın sürmesine izin verecektir. Bu, sürdürülebilir kalkınma olarak tanımlanabilir. (Ref: IPCC93 )