Sektörler Arası Yatırımlardaki Kazançlar:

Buradaki kesikli olan GP çizgisi, pro-aktif yatırımlara ait şekildeki gibi brüt üretimi göstermektedir. Aşağıdaki NP çizgisi, hiçbir önlem alınmadığında, brüt üretim ve zarar sonucunda ortaya çıkan net üretimi temsil etmektedir. Zararın azaltılması sektörel (Delta SD) veya bütünleşik (Delta ID) kıyı alanları yönetimi için pro-aktif yatırımlarla başarılabilir. Yatırımların başlamasıyla olan zaman farkı BKAY'nde (Delta IT), sektörel kıyı alanları yönetimine (Delta ST) göre daha uzundur. Çünkü bütünleşik yaklaşımda, daha kapsamlı bir analiz ve planlama olmaktadır. Ancak sonuçta, dış etkilerden dolayı BKAY ile elde edilen net üretim (NP/ICZM), sektörel-KAY ile elde edilen net üretimden (NP/SCZM) daha fazla olacaktır.
 (Ref: IPCC93)