Bütünleşik Kıyı Alan Yönetiminin İlkeleri

 

 

Bütünleşim

Bu bölümde temel olarak "bütünleşik nedir?" sorusu cevaplanacaktır. Kısaca; ‘kıyı alanının tüm kullanımları ve bunların planlanması süreci’ şeklinde bir tanım olarak verilebilir. Bu kapsamda; her bir birey, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, ulusal ve uluslararası yönetimler yer alır.  

Bütünleşim Çeşitleri

Çeşitli yönetimlerin bütünleşmesi konusunda genellikle bir sınıflama yapılmaktadır:  
  • Kamu kurumları arasında bütünleşme : örnek olarak; yerel, bölgesel ve ulusal idari makamlar verilebilir. Buna ‘dikey bütünleşme’ (vertical integration) de denilmektedir. Bu bütünleşik idare tipinin amacı; ulusal kurumların politika geliştirmesini, bunların nihai olarak yerel yönetimler tarafından uygulanması sürecini düzenlemektir.
  • Sektörler arasında bütünleşme : örnek olarak; Bayındırlık ile Turizm Bakanlıkları arasındaki ilişkiler verilebilir. Buna ‘yatay bütünleşme’ (horizontal integration) de denilmektedir. Kıyı alanlarındaki kara ve deniz kısımlarının geleneksel olarak farklı sektörler tarafından yönetildiği bir bütünleşik yönetim tipi olarak alansal bütünleşim, özel bir yapıdır. Örnek olarak; turizm ve balıkçılık gibi birbirini etkileyen iki sektör (faaliyet) verilebilir.
  • Kamu kurumları ile sivil toplum örgütleri arasında bütünleşme : Buna örnek birimler olarak; yerel yönetimler (belediyeler), yerel doğa kuruluşları ve küçük sanayi işletmeleri verilebilir.  
  • Bilim ile yönetim arasında bütünleşme: Açık olarak; sosyal, doğa ve mühendislik bilimleri, kıyı ve deniz yöneticilerini bilgilendirmek görevini taşımaktadır. Ancak birbirleri arasındaki iletişim, en uygun (optimal) düzeyde değildir.
  • Uluslararası bütünleşme : Bazı durumlarda problemli bölgeler, iki farklı ülkenin sınırları dahilinde ayrık halde bulunabilir. Doğal kaynakların kullanımından ortaya çıkan etkiler, ülkeler arası çizgiyi tanımayacağı için; uluslararası koordinasyon (eşgüdüm) bir zorunluluk olmaya başlayabilir. Eğer sorun, bölgesel nitelikte ise; bu hallerde merkezi yönetim, bir çözüm bulunması için önderlik yapabilir.

 


Çoğu kez, yatay (sektörler arası geçiş) ve dikey bütünleşim (düzeyler arası geçiş) BKAY'nin en önemli görevleri olarak dikkate alınır.

Geri İleri