Fiziksel süreçler
(Ing: Physical processes): Örnek olarak deniz tarafındaki deniz yatağının morfolojisi önemli bir faktördür. Sediman süreçlerinin etkin olduğu çizgiye kadar olan alan, kıyı alan sınırı olarak davranabilir. Kara tarafında ise; kumul formasyonun sonu, bir sınır olarak davranır. Ancak bazen ele alınan sorunlar açısından, deşarjları ve taşıdıkları maddelerin etkilerinden dolayı, nehir havzalarının kısmen veya tamamen kıyı alanına dahil edilmiş olmasını gerektiren durumlar vardır. Böyle durumlarda, ele alınan bölge sınırları büyük oranda genişletilebilir ve uluslararası sınırları da aşabilir.