Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetiminin İlkeleri

 

 

Modül Hedefleri

Bu modülün amacı, Bütünleşik Kıyı Alan Yönetiminin (BKAY) genel konularını size tanıtmaktır.

Modül sonunda, BKAY'nin zorunlulukları ve kazançları yanında, bütünleşik yaklaşımın ve yönetilenin ne olduğu ve bu bilgilerin nasıl elde edileceği konularında bilgi sahibi olacaksınız. Aynı zamanda, bir BKAY programının başlatılmasındaki dört aşamayı belirleyerek, bu amaç için kullanılan yöntemleri, araçları ve teknikleri genel olarak tanıyabileceksiniz.

 

Geri İleri