Türkiye'de Kuşaklama (Zonlama)

Özhan96 'dan alınmıştır: Kanunda 'kıyı çizgisi' ve 'kıyı' için tanımlamalar verilir. Kıyı çizgisi; Deniz, doğal ve yapay göl ve nehirlerde, taşkın dönemleri dışında kıyıda suyun karaya değdiği çizgisel hattır. 'Kıyı'; 'kıyı-kenar çizgisi' ile 'kıyı çizgisi' arasındaki bölgedir. Kıyı; kıyı çizgisinden başlayarak, karaya doğru su hareketleri ile yaratılan kumsal veya çakıllı plaj kaya, iri taş, sazlık, sulak alan, ve benzeri alanların doğal sınırıdır. 'Kıyı şeridi' ise; yatay olarak kıyı-kenar çizgisinden başlayıp, en az 100 m. genişlikteki bölge olarak tanımlanmaktadır.

Kıyıda bir değişikliğe neden olacak boyutlarda; kıyının kazılması ve kum-çakıl çıkartılması yasal değildir. Kıyı ve kıyı bölgesine; toprak, fırın balastı, çöp ve atıkların boşaltılması yasaklanmıştır. Kıyıda, arazi kullanım planlamasının verdiği izne bağlı olarak gerçekleştirilmesi mümkün olan yapılar:

(i) Kıyıyı korumak veya halkın kıyıyı kullanımına olanak sağlayan altyapı; iskele, liman, barınak, palamar bağlama yapısı, rıhtım, dalgakıran, köprü, deniz duvarı, deniz feneri, tekne vinci, gemiler için kuru palamar ve depolama olanağı, tuz üretim tesisi, balıkçı tesisleri, arıtma tesisi ve terfi merkezleri ve diğerleri

Tersane, gemi sökme tesisleri, balık üretimi için deniz çiftlikleri gibi tesisler ve binalar olarak faaliyetin türünden dolayı kıyıdan içeride yer alamayacak olan yapılar.

Kıyı şeridinin ilk 50 m. genişliğindeki alanda (krokideki A bölgesi); kıyıda yapılabilecek tesisler dışında başka hiçbir binanın inşaatına izin verilemez. Bu alan sadece; yaya ulaşımı, yürüme, rahatlama, çevreyi görme ve rekreasyonel amaçlar için kullanılmak üzere planlanabilir. Kıyı şeridinin kalan kısmında (krokideki B bölgesi); arazi kullanım planlamasının iznine tabi olarak yollar, halka açık olan rekreasyonel ve turizm olanakları ve evsel atıksu arıtma tesisi kurulabilir.

Kıyı ve kıyı şeridi boyunca, serbest ulaşımı engelleyecek; bariyer, duvar, tahta veya tel çit, hendek, yığınak veya benzerinin yapılması yasaktır.

Kıyı Kanunu'nda; spesifik (özel nitelikli) bir bölge için, kıyı-kenar çizgisinin tespit edilmesi yöntemi anlatılmaktadır.