Bütünleşik Kıyı Alan Yönetiminin İlkeleri

 

 

Kullanıcı fonksiyonları alt sistemi

Kullanıcı fonksiyonları, bir önceki alt bölümde belirtilen iki "alt sistem"den birisidir. (diğer alt sisteme de 'Altyapı' denir)

Kullanıcı fonksiyonları

Aşağıda fonksiyonlar ve kullanıcı kategorileri tanımlanmıştır:
  • temel fonksiyonlar: besin üretimi, su temini ve enerji temini
  • sosyal fonksiyonlar: barınma ve rekreasyon,
  • ekonomik fonksiyonlar: ulaşım, kum alımı ve madencilik, endüstriyel gelişme
  • toplum (kamu) fonksiyonları: savunma ve atıksu arıtımı

Kıyının en yoğun kullanımı, Zandvoort, Netherlands

Doğal kaynaklar

Bu fonksiyonlar, kıyı alanlarının 'doğal kaynaklar' ını kullanmaktadır. Bu kaynaklar; ya ‘yenilenebilir’, ya da ‘yenilenemeyen’ kaynaklardan birine dahildir. 'Yenilenebilir' kavramı; bir sistemin, o kaynağı makul bir zaman birimi içinde tekrar oluşturması durumu için tanımlanır. Örnek: Balık populasyonlarının teşkili, organik atıkların bozunması. 'Yenilenemeyen' kavramı ise; bir sistemin, kaynağı makul bir zaman birimi içinde tekrar oluşturamaması durumu için tanımlanır. Örnek: Deniz tabanından madenlerin çıkarılması, deniz tabanının tarama veya atıkların boşaltılması ile bozulması.

Soru

'Yenilenemeyen' kaynaklar, sürdürülebilir bir şekilde nasıl kullanılabilirler?


 


Alan da bir kaynaktır, Mamburi, Kenya.

Kaynak çeşitleri

Kıyı alanlarındaki kaynaklar; hava, su ve toprak bölümlerini içine alır. Bu bölümler içinde, kaynaklar dört ana kategoriye ayrılabilir:
  • Tarım, balıkçılık, kültür balıkçılığı, endüstri, barınma ve rekreasyon gibi faaliyetleri için kullanıcılara bir alan gereklidir. Alan kaynaklarının miktarını belirtmek için kullanılan tipik kriterler ise; yüzey alanı, yüksekliği (rakım), uzunluğu ve derinliğidir (Örnek: denizcilikteki batimetrik derinlik verilebilir).
  • Abiyotik mineraller; Bu kategori altındaki kaynaklar olarak, inşaat malzemeleri (örnek; kum ve taş), petrol ve gaz, cevher, su ve (belirli bir kalitedeki) hava sayılabilir.
  • Biyotik kaynaklar; Protein ve karbonhidrat ihtiyacını karşılamak için kullanılan flora ve fauna, bu kategori dahilinde yer alır.
  • Absorblama veya Özümleme Kapasitesi; Çevremizdeki prosesler ve büyük oranda da kullanıcıların faaliyetleri sonunda açığa çıkan atık maddelerin, kıyı kaynakları içindeki bu üç bölüm tarafından belirli bir absorblama (emme-tutma), depolama, parçalama, yayma ve taşıma kapasitesi vardır.

Çatışmalar

Kıyı Alanları Yönetimindeki (KAY) problemler genellikle, kıyı ve deniz kaynakları üzerindeki ortak ilgiden doğan ve çatışan (çelişen) taleplerden dolayı açığa çıkmaktadır. Çoğunlukla kaynaklara olan talep, doğrudan kullanıcı faaliyetlerine bağlı durumdadır. (örnek; alansal ve tarımsal faaliyetler) .  Ancak altyapı altsistemi de kaynaklar üzerinde önemli taleplerde bulunmaktadır. Örnek olarak; bir kıyı lagün sisteminin denizden kapatılması yoluyla, deniz balıklarının lagündeki gelişim fonksiyonları engellenmiş olur.
 

Geri İleri