Planlama - Modül Özeti

Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi (BKAY) için Planlama; uzun, iteratif ve döngüsel bir süreçtir. BKAY işlemi; karmaşık olgular, karmaşık sosyo-ekonomik ve kurumsal durumlar, çatışan ilgiler ve pek çok farklı ilgi grupları ile uğraşır. Dinamik ve hızla gelişen bir toplum için; yüksek düzeyli bir belirsizlik dahilinde, uzun vadeli çözümler tanımlanmalı ve uygulanmalıdır. Bu 'Planlama Modülü'; doğru bir BKAY planlama süreci için önemli kavramları açıklamaktadır. Bu durum bize BKAY'nin; niçin kurumsal yapının analizi ve sorumlulukların bölünmesinden, başlatılması gerektiğini anlatmaktadır. Bu kapsamda, değişik seviyelerdeki katılım ve ilgili grupların katılımının önemi gösterilmektedir. BKAY planlaması; uygun kurumsal düzenlemelerin tasarımını daha açık bir hale getirip, çatışmalarla nasıl ilgilenileceğini gösterir. Sürdürülebilir kalkınma ihtiyacını ve bunun bir yönetim planına nasıl dahil edileceğini netleştirir. Bu konu ile ilgili olarak, AB politikası ve mevzuatı için bir tanıtım bilgisi verilmektedir. Uygulama alıştırmaları ve örnek çalışma, kavramların pratiğe uygulanmasının anlaşılmasında yardımcı olmaktadır. Planlamanın çeşitli aşamalarında, planlamacılara yardımcı olabilecek mevcut araçların detaylı açıklamaları verilmiştir. Daha fazla bilgi temin etmek için, modül kapsamı dahilinde bağlantılar (WEB linkleri) veya özel araçlar için uygulama (gösterim) sürümleri yer almaktadır.