İşbirliği Bu katılım şekli, nihai plan veya kararın daha iyi bir çözüme ulaşması amacıyla, karar-vericinin problem analizi çalışmasında yer almak yoluyla, halka ve baskı gruplarına katılmasıdır. Bu süreçte yararlı görülen yöntemler ise; atölye çalışmaları ve rol-canlandırma, halk toplantıları veya bu iş için hazırlanmış olan İnternet uygulamalarıdır. Bu ayrıca, nihai plan veya karar için geniş halk desteğine ulaşmaya yardımcı olabilir.