Araçlar

Çeşitli potansiyel kullanıcılara birçok seviyede politika geliştirilmesi ve karar verilmesi işlemlerinde yardımcı olabilir. Farklı çeşitleri kullanılabilir. Bazı araçlar, fiziksel, biyolojik, ekonomik vs.. işlemlerin benzetimine odaklanır ve gelişmiş matematiksel bağıntıları veya modelleri temel alır. Spektrumun diğer ucunda ise, temel olarak BKAY işlemlerinin desteklenmesine odaklanmış araçlar yer alır. Bunların amacı, bütünleşik yaklaşım olup, ilgili gruplar arasındaki iletişime ve tartışmaya imkan sağlar.