Planlama Modülü

 

Kavramlar

Çatışma Yönetimi

Çatışma Yönetimi ; BKAY içindeki en büyük direnç noktası olarak adlandırılabilir. Turizm, limanlar, kültür-balıkçılığı veya yerleşim gibi kıyı alanlarındaki hemen her tür gelişme; diğerlerinin haklarını ihlal edebilmekte veya çatışmalara yol açabilmektedir.

Kaynakların bütünleşimi ve çevre yönetimine ait tüm alanlardaki başarıyı sağlayan temel faktör; "projenin sahiplenilmesi" ve "bütün program aşamalarında ilgili grupların katılımı"na özel bir öncelik verilmesidir.

Çatışma yönetiminin faydaları; projenin ve çatışmanın türüne dayalı olabilir. Çatışmalar önceden mevcut olabilir (BKAY probleminin temel bir nedeni de olabilir) veya kıyı alanında planlanan müdahaleler ve/veya geliştirme projelerinin sonucunda ortaya çıkabilir. Büyük bir uluslararası limanın inşaatı; muhtemelen daima diğer kullanıcıların yerini alabilir. Çatışma yönetimi; çatışmaların tamamıyla giderilmesi için yeterli bir etki yaratmayabilir. Diğer taraftan, kıyı alanında arzu edilen çok-kullanıcılı geliştirme projelerinin bir sonucu olarak; balıkçılık, turizm ve çevre korumasının beraberce gerçekleştirilmesi beklentisi, etkin bir 'çatışma yönetimi'ne bağlı olabilir.

7. SORU

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
 
Halka danışılması, çatışma yönetiminde önemli bir rol oynamamaktadır
Çatışma yönetimi, proje hazırlıklarının belirgin bir bileşeni olmalıdır
Çatışma yönetimi, projenin yürütülmesi esnasında etkin değildir 

Bu konudaki bilgi dağarcığı ve ilgili örnekler, diğer CoastLearn modüllerindeki alt başlıklara bağlantılar yoluyla verilmektedir :

Halkın Katılımı / Çatışma Yönetim Örneği)

Çatışmalar mutlaka olumsuz olmak zorunda değildir. Sorun; esas olarak çatışmaların nasıl çözüleceğinden kaynaklanmaktadır. Bu halde çatışma yönetiminin amacı; çatışmayı önlemek değil, insanlara farklılıklarını ifade etmek ve kendi problemlerini çözmekte yardımcı olabilecek yöntemler üzerine odaklanmaktır. Çatışmalar; ya gerçekten mevcut olan çatışmalardır, ya da yanlış iletişimden doğan çatışmalardır (örnek; problemin farklı algılanmasından dolayı, kişilerin birbirlerini anlayamaması). Bir çatışmanın nedenini bilmek; uygun bir 'çatışma yönetim tekniği'nin kullanılabilmesi açısından önemlidir.

Çatışma yönetimi teknikleri; giderek artan yönlendirici inisiyatiflerin ölçeği ile sunulabilir. Bu ölçeğin en ucunda tüm inisiyatif ve idare, grupların kendisine bırakılır. Ölçeğin diğer ucuna ilerledikçe katılım artar ve sonuçta tamamıyla üçüncü grupların yardım sağladığı müdahaleler yer almaya başlar. Bu ölçeğe ait sunum, Şekil 2-4'te gösterilmiştir.

 

 A
C
B
Fikir birliğinin oluşturulması İlişki kurulmasında yardım İşlemsel yardım Devamlı yardım Bağlayıcı olmayan danışman yardımı Bağlayıcı yardım

Şekil 2-4. Farklı çatışma yönetim tekniklerine ait ölçeğin sunulması

Üçüncü grupların yardımları ile katılım, A noktasından B noktasına doğru artar. Yaklaşık olarak C noktasında çözümleme gücü, dışarıdaki grupların eline geçmiş olur. C noktasının solunda yer alan durumlara kıyasla, B noktasına doğru farklı ilişkiler ve iletişim yolları kurulduğu için bu durum kaçınılmazdır. C noktasının sağ tarafındaki temel iletişim şekli; gruplar ile karar-verici üçüncü grup arasındadır. Her grup mümkün olan en iyi biçimde durumunu anlatır ve diğer partilere mümkün olan en fazla engeli oluşturmaya çalışır. Bilgiler yasal olarak mümkün olan en fazla şekilde elde tutulurken, yaratıcı ve kazanmaya yönelik yeni çözümlerin bulunması ise pek olası değildir.

C noktasının soluna doğru, gruplara kendi aralarında doğrudan iletişim kurmaları, problemi beraberce incelemeleri, alternatif yaratmaları ve kendi anlaşmalarını geliştirmeleri için yardım edilir.

8. SORU

BKAY çalışmaları için en uygun yaklaşım(lar) hangileridir?

Geri İleri