Fikir Birliğinin Oluşturulması veya Çatışmanın Önlenmesi

Bu grup yaklaşımlar, genellikle katılımcı planlama yöntemlerine veya ilgili grupların katılımına bağlıdır. Özel bir çatışmanın çözümlenmesinden ziyade; karmaşık, çok-kavramlı ve çok kullanıcılı durumlar için işbirliği içeren bir planlama sürecinin desteklenmesi konusuna önem verilir. 'Fikir birliğinin oluşturulması' tanımı; bu yaklaşımın, sadece gruplar arasında farklı ilgilerden dolayı bir çatışmanın sözkonusu olmadığı hallerde kullanılabilir olduğu şeklinde anlaşılmamalıdır. Gerçekte bu yöntemler, genellikle ve hatta ilgili grupların birbiri ile hiç anlaşamadığı durumlarda bile iyi sonuçlar vermektedir. Fikir birliği oluşturmaya ait yöntemler, planlama sürecinin stratejik olan ilk aşamalarında uygundur. Bu aşamada, çok sayıda ilgili grubun desteklediği stratejilerin ve yönlendirmelerin geliştirilmesi mümkün olur.