Danışma Karar-vericinin, ilgili grupların fikirlerini veya yorumlarını aktif olarak araştırmasıdır. Bu, örneğin; hazırlanmakta olan planları resmi olarak tartışmak üzere, halkın, baskı gruplarının ve diğer ilgili grupların atölye çalışmalarına davet edilmesi yoluyla gerçekleştirilebilir. Bu katılım yöntemi; bir katılım duygusu da yaratabilmektedir. İlgili gruplar, karar-verici tarafından gerçekten davet edilmiş olduğu için; yorumlarının ciddiye alınmasını beklemektedirler.