CORONA
Ulusal Kıyı ve Deniz Yönetimi Kurumu'nun; Kaynak Analizi ve Kıyı Alanları Yönetimi Merkezi; 1993 yılında, Dünya Kıyı Konferansı '93 toplantısına katılan karar-vericilerin, BKAY konularındaki bilincini artırmak için COSMO ve CORONA'yı geliştirmiştir.

CORONA; BKAY kursları, seminerleri ve atölye çalışmaları için eğitici bir araçtır. CORONA; çoğunlukla COSMO ile birlikte kullanılacaktır. COSMO; 20 yıllık bir zaman süresi için BKAY planlaması üzerine odaklanmaktadır. CORONA ise; COSMO'nun bıraktığı noktadan işleme başlamaktadır. Öyle ki; CORONA'nın kullanıcıları, COSMO'da analiz edilerek seçilen bir kıyı alan yönetim planını gerçekleştirmeyi düşünebilir.

CORONA kullanıcıları; bir KAY-planının gerçekleştirilmesi için gerekli olan tüm kararları alanın; genelde tek bir birim olmadığı gerçeği ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Üstelik bir planın uygulanması, belirli bir kıyı sistemi dahilinde işlevsel olan kurumsal düzenlemelere bağlıdır. Bu; "kim/hangi ajanstan veya organizasyondan 'ne' için sorumludur, bu amaçlarını gerçekleştirmeye çalışırken ellerindeki yetki nedir?" anlamındadır.

Daha fazla bilgi için lütfen Kaynak Analizi (Resource Analysis) adresi ile bağlantı kurunuz: (ra@resource.nl)