COSMO (Kıyı Alanları Benzetim Modeli)
(COastal zone Simulation MOdel)

Ulusal Kıyı ve Deniz Yönetimi Enstitüsü'nün, Kaynak Analizi ve Kıyı Alanları Yönetim Merkezi; 1993 yılında COSMO ve CORONA modellerini geliştirmiştir. Bunun amacı; Dünya Kıyı Konferansı'93 'ne katılan karar-vericilerin BKAY konuları hakkındaki bilincini yükseltmektir.

COSMO; Kıyı Alanları Yönetim Planlarının hazırlanması, analizi ve değerlendirilmesi için temel basamakları gösterir. Bu program, interaktif (etkileşimli) olarak çalışan bir araçtır. Kıyı Alanları yöneticilerine; kalkınma projelerinin, çevre ve kıyı koruma için alınan önlemlerden doğan etkilerin incelenmesi hususunda imkanlar sunabilir. COSMO; uzun vadeli iklim değişikliği etkilerini de içeren ve kıyı alanlarının farklı kullanımlarını yansıtan çeşitli kriterleri hesaplar.

KAY sorunları için yapılan benzetim; Catfish Körfezinde bulunan ve gelişmekte olan hayali (kurgu) Catopia bölgesinde meydana gelmektedir. İlk kullanımda kullanıcı, çeşitli ön-tanımlı durumları inceleyebilir. İkinci turda ise kullanıcı; yeni geliştirilen senaryoları ve önlemlerin kombinasyonlarını tanımlayabilir.

Bir deneme (DEMO) gösterisi için http://www.netcoast.nl/tools/cosmo.htm Internet sitesine bakınız