COSMOBIO (Kıyı Alanları Biyoçeşitlilik Benzetim Modeli)
Kıyı Alanları Biyoçeşitlilik Benzetim Modeli (COSMO-BIO: COastal zone Simulation Model BIOdiversity) yapısı ve BKAY analizi için yaklaşımı, 'COSMO-line' aracının bir türevi olarak ortaya çıkarılmıştır.

Çoğunluğunu daha önce DSS-tabanlı bilgisayar ile hiç çalışmamış kıdemli sivil memurların oluşturduğu katılımcıların yapıcı eleştirileri ile, ayni ilkelere dayalı olan bir takım karar destek araçlarının daha geniş kullanımı ve hatta ileri gelişmeleri sağlanabilmiştir.

Gelişmeler, COSMOBIO'nun geliştirildiği 1955 yılından sonra devam etmiştir. Yeni araçlar artık eskisi gibi eğitim araçları değil gerçekten karar-verme amacıyla kullanılabilmektedir. CBS-uygulamalarının dahil edilebilmesi, standart bir ara yüzün sağlanması, hızlı bir değerlendirme aracı ve yöntemiyle, farklı haliçlerin veya kıyı alanlarının çalışılabilmesi hususları 'yeni özellikler' olarak yer almaktadır.

COSMO-BIO programı dahilinde, Whale Körfezi adındaki hayali (kurgu) bir çalışma alanı için kıyı alan yönetim planları oluşturulmakta, analiz edilerek değerlendirilmektedir. Burada, kullanıcıların ve kıyı alanındaki işlemlerin birbirlerine bağlı oluşu gösterilmektedir. Ayni zamanda, BKAY'nin çok-disiplinli ve dinamik karakteri sunulmaktadır. Deniz biyoçeşitliliği ve deniz seviyesi yükselmesine özel bir önem verilmektedir. COSMO-BIO; bir bölge için sorunların ve konuların kapsamlı incelenmesine imkan vermekte ve politik sürecin etkileşimli bir benzetimi yapılabilmektedir. Bilgiye erişim kolaylıkla sağlanırken, karar-vericilerin analiz sonuçları üzerine iletişim desteği bulunmaktadır.

Bir deneme gösterisi için (WEB): http://www.netcoast.nl/tools/cosmobio/index.htm ile belirtilen Internet adresine bakınız, program indirme için (WEB) http://www.resource.nl/uk/index.cgi?page=downloads/demos/index.htm