COZMIS Kıyı Alanları Yönetim Bilgi Sistemi (COZMIS: Coastal Zone Management Information System); özel bir çalışma alanı için her türlü bilgiyi bir araya getirmek için tasarlanmıştır. Tüm bilgiler bir harita ortamında bütünleştirilerek, canlandırılır. Coğrafik arayüz (interface) kolay bir şekilde ve sezgi yoluyla bilgi erişimini sağlamaktadır.

COZMIS içinde, çalışılan bölge için her tür olaya ait bilgiler saklanabilir. COZMIS kapsamı dahilinde her bir olay, bir nesne olarak adlandırılır. Örnek olarak, belirli bir atıksu deşarj noktası hakkındaki bilgiyi ele alalım: Bu nokta, bir nesne olarak tanımlanır. Bu nesne ise, 2 şekilde temsil edilir. Harita üzerindeki bir işaret, bir nesnenin gerçek hayattaki yerini gösterirken; nesne hakkındaki açıklayıcı bilgi (örneğin; adı, deşarj edilen atıksu miktarı) bir kart içinde tutulmaktadır. Bu kart, bir veri-tabanı olup, mevcut bilgilere dayanarak ayarlanabilir ve genişletilebilir. Bir nesneye ait kart içinde, o nesne hakkında daha çok bilgi içeren diğer dokümanlara ait bir veya daha fazla bağlantı bulunabilir. Örneğin; belirli bir maddenin ölçülmüş konsantrasyon değerlerini kapsayan bir çalışma tablosu.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki Internet adresine bakınız: http://www.netcoast.nl/tools/cozmis.htm