Planlama Modülü

 

Kavramlar - Tanımlamalar

  • Planlama: politikayı ayrıntılı olarak hazırlayıp uygulamak için, çoğu zaman öncelikler, seçenekler ve önlemler ile eşgüdümlü olan; amaca uygun ve ileriye dönük bir strateji veya tasarım (plan) oluşturmaktır.

  • İlgili grupların katılımı: Bir projeyi etkileyen veya projeden etkilenen tüm grupların ve bireylerin yer alması veya dahil edilmesidir.

  • Kurumsal düzenlemeler: Örneğin bir projenin organizasyonu gibi; dahil olan tüm grupların serbestçe katılımını veya katkılarını temin edecek, işbirliği içeren bir ortam için düzenlemeler yapılmasıdır.

  • Çatışma yönetimi: Çatışma olan durumlarda, farklı yaklaşımları çözebilecek etkin bir sürecin geliştirilmesi için insanlara yardım edilmesidir.
 

Geri İleri