Delegasyon Karar-vericilerin belirli görevler için ilgili gruplara kesin yetki ve güç vermeleri durumudur. Örnek olarak; merkezi idarenin görev ve kararları, yerel idareye bırakması veya yerel bir idari birimin yerel halk içinden kendi planlarını yapmak üzere çalışma grupları oluşturması.