Planlama Modülü

 

Kavramlar - Kurumsal Düzenlemelerin Tasarımı

Birçok hükümet bakanlıklarının ve ilgili bölümlerinin, bir BKAY planının geliştirilmesi sürecine dahil olması muhtemeldir. Şekil 2.2'de; kıyı alanları gelişim düzenlemesinde ele alınması gereken çeşitli şebekeler (ağlar) gösterilmektedir. Şekil 2.2 üzerinde; yönetimin belirli bir kademesinde farklı sektörler arasındaki (özellikle ulusal boyuttaki) düzenlemeler sağ tarafta, idari faaliyetler için veya spesifik bir sektör dahilindeki farklı idari kademelerdeki düzenlemeler ise sol tarafta gösterilmektedir. Özel olarak geçmişinden katkı sağlayan çeşitli bilimsel sektörler ise şekil üzerinde yatay olarak gösterilmiştir. Tam olarak bütünleşik bir KAY (BKAY); kurumsal bütünleşim (entegrasyon), sektörel bütünleşim ve bilim (teknik araştırma) ile politika geliştirme arasındaki bütünleşim gerçekleştirildiği zaman ancak başarılabilir.

Mevcut duruma ve belirlenen yönetim konularına dayalı olarak, planlama ve analiz aşamaları için bir yapı geliştirilmelidir. Bu yapı, mevcut kurumlara veya uygulamalarına tamamıyla uygun olmalıdır. Bu, oldukça zor ve hassas bir görev olabilir.

Eğer 'başlatma', formülasyon' ve 'analiz' süreçleri; ilgili grupların uygun bir kurumsal tasarımı üzerine yerleşirse, planlama etkili olabilir. Ancak bu kurumsal tasarım; alternatif stratejilerin formülasyon, etki değerlendirmesi ve incelenmesine katkıda bulunmalıdır.

Bir BKAY idaresi için en güç görevlerden birisi de; hiçbir kurumun kesinlikle tek başına yapamayacağı bir iş için, BKAY hedefleri doğrultusunda çok-sektörlü faaliyetlerde işbirliği yapmak üzere kurumların bir araya getirilmesidir.Şekil 2-2. Tam olarak bütünleşik bir KAY'ni başarmak için gereken 3 farklı bütünleşim türü
Kurumsal ve sektörel bütünleşim, çok farklı sektörler ve yönetim kademeleri arasındaki gereken uzlaşmanın geliştirilmesine yardımcı olur. Bu bütünleşim için teşvikler; hedeflerin başarılmasındaki ortak ihtiyaç, karşılıklı kazançların kurulması ve planlama sürecini hızlandırma gereği yoluyla bulunabilir.
6. SORU

(Daha önceki ilgili-gruplar analizini düşünerek) yönetimin farklı kademelerini ve tüm eşgüdümü içeren bir BKAY programının kurulması ve yürütülmesine ait bir organizasyon geliştiriniz

Geri İleri