DR-EIA
DR-EIA, proje verilerini; çevresel etki değerlendirme (ÇED) ile ilgili kurallar, yönetmelikler ve işlemler ile kıyaslar ve resmi olarak ÇED'in gerekli olup olmadığını tespit eder (eleme). Uzman bilgiler kullanılarak, proje faaliyetlerinin muhtemel biye-fiziksel sosyo-ekonomik etkilerini belirler (kapsam belirleme). Son olarak, bir ÇED raporu için bir "başvuru rehberi" oluşturulmasına imkan sağlar.


Şekil 3-3 DR-EIA büyük bir yönetmelikler ve öneriler grubunu ve hatta uzman bilgileri kullanarak, projelerin ve uygulamaların çevresel etkilerinin değerlendirilmesinde ve karsılaştırılmasında yardımcı olur.

DR-EIA; uzman bilgilerini sistematik olarak kullanarak, potansiyel çevresel etkilerin değerlendirilmesinde, proje yöneticilerine güvenilir bir yaklaşım sunar. Bu yaklaşımda, tutarlılık ve kapsam temin edilerek değerlendirmenin etkisi artırılır. Aynı zamanda, daha fazla bilgi sağlanarak, yetkili yönetim ve finansörün ilgi gruplarına hizmet verilir.

DR-EIA; küresel nitelikte bir projedir. Yerel ÇED uzmanlığı merkezleri kendi veri bilgi-tabanlarını ve yazılım paketlerini muhafaza ederler ve DR-EIA kullanıcılarına destek sağlarlar. Böylece bu araç, yerel olarak adaptasyonu temin edilmiş bir araç sürümüne dönüşür. Bu yolla yerel kullanıcıların özel ihtiyaçlarına da uyum sağlanmış olmaktadır.

Daha fazla bilgi için http://www.dr-eia.org