Planlama Modülü

 

Kavramlar - Avrupa Birliği (AB) Politikası ve Mevzuatı

Avrupa Birliği (AB) Politikası
Avrupa'daki kıyı alanlarının çoğu çevresel, sosyo-ekonomik ve kültürel kaynaklardaki bozulma sorunları ile karşı karşıya kalmaktadır. Avrupa Komisyonu 1996'dan beri , bu bozulmanın düzeltilmesine dair önlemlerin belirlenmesi ve desteklenmesi yoluyla "kıyı alanlarımızın genel halinin" geliştirilmesi için çalışmaktadır
( WEB: http://europa.eu.int/comm/environment/iczm/situation.htm ).

BKAY ile ilgili olarak AB politikaları çok önemli bir konudur. Bu önem, denizel ve karasal olmak üzere kıyının fiziksel çevresi üzerinde sağlanabilecek dolaysız etkiler ve ayrı politik önlemlerin birleştirilmesi amacına yönelik etkilerden kaynaklanmaktadır. Halihazırda, kıyı gelişimini ve yönetimini değişik seviyelerde etkileyen, geniş kapsamlı AB politikaları mevcuttur.

Avrupa Birliği (AB) Mevzuatı
Diğer hükümetler-arası kurumlardan farklı olarak (WEB - örnek; WEB: Birleşmiş Milletler veya WEB: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, OECD ), AB; yasama gücü ile donatılmıştır. AB'nce tanınan yasal araçlar arasında (a) 'Üye Ülkeler' arasında doğrudan bağlayıcı olan yönetmelikler ve (b) ulusal yasamaya aktarılması gereken talimatlar yer almaktadır. 1970'lerden günümüze dek geçen 30 yıl içinde AB; kıyısal çevrenin korunması ve geliştirilmesi için 300'den fazla yasal aracı isleme koymuştur.

Geri İleri