AB Politikaları

Halihazırda, kıyısal gelişimi ve bunların yönetimini farklı seviyelerde etkileyebilecek çok kapsamlı AB politikaları mevcuttur:

Daha fazla okuma için (WEB): Kıyı Alanlarının Geliştirilmesinde AB Politikalarının Etkisi
(The Influence of EU policies on the Evolution of Coastal Zones) (Son Rapor).